Diensten

Het dienstenpakket van Thijs Engineering & Consultancy (ThijsEnCo) voorziet in vele aspecten van beheer, onderhoud en innovatie. Zo kunnen naast projecten (nieuwbouw en renovatie) ook specifieke onderhoudsvraagstukken en contractmanagement aangeboden worden.

Statusbepaling

Meten is weten!

Door tijdig de status van gebouwgebonden installaties in kaart te brengen kunnen onverwachte kosten beperkt worden. Tevens kan met een regelmatige inspectie het verloop van de status in kaart gebracht worden. Door dit middels de erkende en gestandaariseerde NEN2767 te doen ontstaat een uniform meetbaar document wat ideaal is om een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op te zetten.

Meerjaren onderhoudsbegroting

Regeren is vooruit zien.

De huidige staat van een installatie kan samen met de historie ervan iets zeggen over de toekomst ervan. Deze informatie kan middels kengetallen vertaald worden in een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Hiermee worden investeringen inzichtelijk. In overleg met betrokkenen worden prioriteiten bepaald die rekening houden met beschikbaarheid van de installaties, afschrijving, status en kosten.

Contractmanagement

Beheer geeft overzicht.

Zowel onderhoudscontracten, certificaten, vergunningen als ook werkadministratie dienen up to date en gestructureerd te zijn. Hiermee wordt ten alle tijden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Maar ook kosten optimalisatie is dan eenvoudig door te voeren, zowel op preventief als correctief onderhoud.

Projectmanagement

Van kop tot staart.

Door een goede projectscope te bepalen kunnen vele projectgebonden zaken vooraf worden bepaald en vastgelegd, zowel inhoudelijk als zeker ook contractueel. Door de contractuele stukken af te stemmen op de specifieke projectgebonden technieksoorten worden kwaliteit en garantie verhoogd.

Trouble-shooting

Pragmatisch denken.

Brede ervaring in gebouwgebonden installaties is een pre als deze installaties het onverhoopt niet doen. Met de nodige dosis “gezond boeren verstand” wordt 24 uur per dag ondersteuning geboden.  Pragmatisch denken en snel schakelen staan centraal om de installaties weer beschikbaar te krijgen en de eindgebruiker het comfort te bieden.

Ad interim werkzaamheden

Er zijn als het nodig is!

Binnen de technisch en facilitaire dienstverlening is een goed leidinggevende een belangrijke spil. Zowel op tactisch als strategisch niveau kan tijdelijke invulling gegeven worden. Dit kunnen repeterende als tijdelijke werkzaamheden zijn.